Liturgische kleuren Liturgische kleuren

KANSEL EN TAFELKLEDEN

ADVENT.

Kansel en tafel: Paars is de hoofdkleur, de kleur van inkeer.

De Alpha en de Omega zijn hier bij het kruis afgebeeld. Christus is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. We willen hier laten zien dat God in het begin bij U/jou was en tot het einde er zal zijn. Het kruis staat ertussen, want door Christus mogen we tot de Vader komen en deel uit gaan maken van Zijn toekomstplan.
In de tijd van uitzien naar en lijden een stukje zichtbaar maken wat er door de geboorte van Christus gaat gebeuren.


KERST.

Kansel: n.a.v. Joh. 1: 1-5 en Jes.11:1.
De bijbel op het kruis geeft aan dat met de geboorte van Christus het vleesgeworden Woord in de wereld kwam.
Het licht half verscholen achter het kruis wil zeggen dat het licht in de wereld kwam, maar nog niet totaal zichtbaar is.
De stronk met de nieuwe scheut geeft aan dat een profetie van het OudeTestament is uitgekomen.
Met  Kerst is een nieuwe toekomst geboren voor ons mensen.
 

Tafel:
Is een aanvulling op de het kanselkleed, we mogen dit blijven gedenken met brood en met wijn. Maar het Woord is ons dagelijks voedsel en leert ons waarom God zijn Zoon onder ons liet wonen.

 

 

 


LIJDENSTIJD.

Kansel: hoofdkleur paars, de kleur van inkeer.

Tafel: zie advent.

 

 

 


PASEN.

Kansel: de hoofd kleur is wit, de kleur van reinheid.
Het lege graf, het teken dat Christus is opgestaan en dat de dood is overwonnen.
Het mens figuur geeft aan dat we met Christus op mogen staan en een nieuw leven mogen aannemen. Het figuur heeft verschillende kleuren paars verlopend naar wit.
We zijn van nature zondig maar als we ons uitstrekken naar Christus en willen leven met en door Hem mogen we beseffen dat we puur en rein zijn in Zijn ogen.
 

Loper: zie Kerst.

 

 

 

 

 


PINKSTEREN.

Kansel: kleur rood
N.a.v. van handelingen 1 Waar door tongen van vuur de dicipelen de Heilige Geest ontvangen omdat Christus niet langer onder hen woonden. Een duif daalde neer op Christus toen Hij werd gedoopt door Johannes. Gods Geest daalde neer op Hem en duif. En we mogen weten nog steeds door Gods Geest vol vuur mogen zijn voor het Koninkrijk van God.

 

Tafel: Hier zijn naast het kruis de 5 broden en 2 vissen afgebeeld.
Het wonder dat Jezus deed en vijfduizend mensen te eten gaf. Het schamele lunchpakketje van u/jou kan door Christus handen vermenigvuldigen. Dat is wat Gods Geest wil doen in u/jou als je het Christus geeft.
Zo gebeuren er iedere dag nog wonderen.

 HET GROENE KLEED.

Kansel: Hier is de zaaier op te zien, elke zondag staan er voorgangers om het Woord te verkondingen. Er wordt gezaaid in mensen harten, en door het Woord (de bijbel onderaan)   mag het gaan ontkiemen en groeien, omdat we gevoed worden door het Woord Gods.

 

 

Tafel: Hier zijn een duif, brood en wijn op te zien.
De duif is het symbool van de Heilige Geest, brood en wijn omdat we gedenken wat Christus voor ons deed. Zo zijn alle facetten van het Christlijk geloof zichtbaar.

Op alle kleden is het kruis zichtbaar soms heel duidelijk soms minder nadrukkelijk.
Dit is om ons te herinneren dat alleen door Christus lijden en sterven er een nieuw leven en een nieuwe toekomst voor ons is.


 


    

terug