Zendingscommissie Zendingscommissie
De Zendingscommissie werkt samen met de diaconie. Jaarlijks ondersteunen zij door acties en spaardoosjes een project, waar een gemeentelid bij betrokken is.

De commissie wordt gevormd door:
              Voorzitter en penningmeester:  Kees Regelink
              Lid:                                               Coby Roeten-ten Napel
              Notuliste:                                     Ingrid Bonsink-ten Napel

U kunt de zending ondersteunen door een bijdrage op:
bankrekening van de.
Diaconie Geref. Kerk Vollenhove  
                                                    NL 77 RABO 0127969217
onder vermelding van "Voor de Zending" 

Voor contact met de zendingscommissie kunt u een mailtje sturen naar: 
zending@maria-kerk.nl .

 
terug