zondag 26 maart 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst


Voorganger: ds. K. Sent, Emmeloord
Organist:       Harry Haasjes
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - KIA 40 dagentijd
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug