woensdag 21 februari 2018

Vrouwencontactgroep

Datum: 
 woensdag 21 februari 2018
Tijdstip: 
 14:30
Locatie: 
  De Voorhof

In februari ontmoeten we elkaar op woensdagmiddag de 21e ,
’s middags o
m half drie in De Voorhof. Uit ‘In Gesprek’ van november 2017 praten we over het artikel “Tachtig is krachtig”, te vinden op bladzijde 8.
Het is geschreven door Ds. Martina Stougie-de Wit, predikant in Eastermar en Raard-Foudgum. Een bijbelstudie over Psalmen 80 met een woord van bezinning, een woord voor de toekomst en een woord van hoop.
 
Martina verwoordt het zo:‘Psalm 80 is een klaagpsalm, maar ook een psalm die bidt om weer sterk en krachtig te worden.
Zal de kerk van de toekomst groeien naar een grote Opwekking of zal het een kleine groep worden, net als de kleine groep rond Jezus. Een groep die leeft met Psalm 80: God, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
Een kleine groep gelovigen die regelmatig verrast wordt door God die spreekt. Elke dag weer, ook in ons leven, in elke situatie. Hij is erbij!
Zou dat de kerk van de toekomst kunnen zijn?’
 

terug