zaterdag 29 september 2018

NIKLAAS excursie "Zie de vogels"

Datum: 
 zaterdag 29 september 2018
Tijdstip: 
 9:30  - 12:30
Locatie: 
 Johanneskerk parkeerplaats

NIKLAAS-excursie ‘Zie naar de vogels’

We leven in een wereld waarbij heel veel mensen zeggen of denken: zie ik, of hoor ik nog wel iets van God? God lijkt ver weg. Jezus leert ons met nieuwe ogen te kijken naar de werkelijkheid: zie, de vogels, zie de bloemen...God is aan het werk; Hij is nabij!
Onder leiding van vogelaars Bert Apperlo en Johan Driesen willen we samen een tocht maken. We kunnen deze zaterdag verschillende trekkende vogels verwachten.
Wat is ‘vogeltrek’? Onder vogeltrek verstaan we het wegtrekken van bepaalde vogelsoorten uit het broedgebied naar hun winterkwartier en de terugkeer hiervandaan bij aanvang van het volgende broedseizoen. De vogeltrek is dus een duidelijk gericht en bovendien periodiek verschijnsel. Vroeger dacht men nog dat zwaluwen naar de maan vlogen om daar te overwinteren of dat ze in de modder van een rivier wegkropen. De laatste tientallen jaren zijn we er meer over te weten gekomen. Door middel van het vangen en ringen van vogels en de terugmeldingen van deze geringde vogels zijn gegevens over verplaatsingen te verkrijgen, net als met het tellen van overtrekkende vogels op bepaalde trektelpunten.
Iedereen is van harte welkom, jong en oud. Toegang gratis.
Wel moet je er rekening mee houden dat je een stukje door natuurgebied moet lopen.
Ben je in het bezit van een verrekijker, neem hem mee!

Waar : Johanneskerk parkeerplaats

Wanneer : zaterdag 29 september 2018

Hoe laat : 9.30 uur-12.30 uur

Leiding : Bert Apperlo, Johan Driesen en ds. H.J.H. Pap


terug