Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau wordt beheerd door Anke Hulleman

Emailadres: ledenadministratie@maria-kerk.nl

De ledenadministrateur is de spil van het ledenregistratiesysteem.
Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gegevens van de geregistreerden van de kerkelijke gemeente van de Gereformeerde Mariakerk Vollenhove.
Hij zorgt ervoor dat de gegevens van alle geregistreerden juist en actueel zijn.
De ledenadministrateur is zich voortdurend bewust van de vertrouwelijkheid van de gegevens waarmee hij werkt.
Dit geldt in sterk verhoogde mate als hij gegevens aan derden ter beschikking stelt!!
De mutaties, die hij ontvangt, komen binnen via Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA), die op haar beurt een koppeling heeft met de Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA)).
Hij ontvangt alleen mutaties van geregistreerden die daartegen geen bezwaar maken of in het verleden daartegen geen bewaar hebben gemaakt
De ledenadministrateur is namens en in opdracht van de kerkenraad bevoegd in uw gemeente om de gegevens van de leden te wijzigen.

 


 

 

terug