zondag 16 juni 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst

Viering Heilig Avondmaal (lopende viering)
Voorganger: ds.Douwe Wijmenga
Organist:       Jan Mark van den Berg
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Avondmaalscollecte Jeugddorp De Glind
                - Diaconie
(beide in de kerk,v ia Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel  t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217)
        - Onderhoud kerkgebouw
( in de kerk of via Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
  NL76 INGB 0000938679)


Liturgie

terug