donderdag 11 mei 2023

Hete hangijzers Kadoelen

Datum: 
 donderdag 11 mei 2023
Tijdstip: 
 19.45
Locatie: 
 GKV Vollenhove-Kadoelen
Prijs: 
 Toegang gratis

Hete hangijzers: Hoe lees je de Bijbel? 
11 mei in GKV Sint Jansklooster-Kadoelen. Aanvang 19.45 uur


De gezamenlijke kerken in Vollenhove en Sint Jansklooster organiseren weer een studieavond. Deze keer over de vraag hoe christenen de bijbel lezen.
Christenen willen zich in hun leven laten leiden door wat God ons in de Bijbel wil leren. Maar het blijkt moeilijk om samen standpunten te vinden in de Bijbel over vragen die ons bezighouden. Sinds de Bijbel is geschreven is er veel in de samenleving veranderd. En hoe leg je dan de oude Bijbelteksten op onze moderne maatschappij? En wat als je van mening blijft verschillen?
We gaan hier een avond over praten, waarbij we uitgaan van een aantal voorbeelden waarover christenen (soms ernstig) van mening verschillen. En dat terwijl we allemaal willen uitgaan van wat God ons in Zijn Woord heeft geleerd. Denk aan de plaats van de vrouw in het ambt binnen de kerk, omgaan met LHBTi, kerkelijke huwelijkssluiting na eerdere echtscheiding of van homoseksuele stellen.  We willen deze voorbeelden niet uitgebreid uitwerken. Maar je kan je wel afvragen hoe het komt dat vanuit dezelfde Bijbel in deze voorbeelden heel verschillende keuzes worden gemaakt.
Een vraag is hierbij of het uitmaakt welke Bijbelvertaling je gebruikt. God is zo groot, dat Zijn gedachten en overwegingen al moeilijk passen in onze menselijke taal. En nadat Hij zijn Woord heeft bekendgemaakt aan de profeten en apostelen hebben zij dit opgeschreven of laten opschrijven. De oorspronkelijke teksten zijn daarna overgeschreven, vertaald naar bijvoorbeeld het Grieks en van daaruit weer naar het Nederlands. Bijbelvertalers moeten keuzes maken, waardoor de toon en de inhoud van een tekst per vertaling kan verschillen. Hoe moeten we omgaan met deze vertaalslagen?
Ook kan je je afvragen hoe je moet meewegen dat de Bijbel in een heel andere tijd is geschreven dan de onze. De apostelen in het nieuwe testament hebben hun brieven duidelijk gericht aan mensen in hun tijd en zijn hierdoor gekleurd door de maatschappij van de eerste eeuw na Christus. Maar heeft dat invloed op wat God ons nu wil zeggen? Zou de boodschap van God nu anders kunnen klinken?
We willen deze avond samen over dergelijke vragen nadenken. Er zal ook ruimte zijn voor vragen vanuit de mensen die de avond bezoeken. We zullen geen antwoorden krijgen over de verschillende voorbeelden. Maar we hopen wel dat we elkaar samen kunnen helpen in de omgang met Gods Woord.
Van harte welkom!
Geert-Jan Dekker, Arie Ruitenbeek en ds. Arend de Braak

 

terug