woensdag 24 januari 2024

Gebedsdienst voor eenheid

Datum: 
 woensdag 24 januari 2024
Tijdstip: 
 19.15 uur  - ca. 20.00 uur
Locatie: 
 De Hoeksteen, Kerkstraat 25

Raad van Kerken: Gebedsdienst voor eenheid.
Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. De week van gebed staat dit jaar in het teken van het grote gebod ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’.
Het thema is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen, zowel lokaal als landelijk.
In Vollenhove organiseert de plaatselijke Raad van Kerken een gebedsdienst met dit thema. Hierbij werken de verschillende kerken in Vollenhove samen.
Wanneer: Woensdag 24 januari, van 19:15 tot circa 20:00 uur.
Waar: Kerkgebouw “De Hoeksteen”, Kerkstraat 25, Vollenhove.
 

terug