Beroepingscommissie Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is samengsteld uit kerkleden die een juiste vertegenwoordiging van onze gemeente weergeven.
De volgende kerkleden hebben zitting in de beroepingscommissie:
Vanuit de kerkenraad: Frank van Harten, José van der Linde en Gerrit Weijs.
Vanuit de gemeente: Anita Nijhuis, Stephan van Eerde, Anke Hulleman en Jacolien Bakker.
Daarnaast hecht de kerkenraad er waarde aan om ook de ‘oudsten’ en ‘jongsten’ te horen.
Mw. Ans Winters zal hierin een adviserende taak op zich nemen. De categorie ‘jongsten’ moet nog ingevuld worden.

terug