Kind en Eredienst Kind en Eredienst

 
De werkgroep Kind en Eredienst verzorgt iedere zondag kindernevendiensten voor alle groepen van de basisschool.
Tijdens de kindernevendienst staat het vertellen van een bijbels verhaal centraal; zo mogelijk loopt de inhoud van het verhaal parallel aan de verkondiging in de kerk. Dat verhaal wordt meestal vertelt aan de hand van het blad “Vertel het maar”.


Voor iedere morgendienst wordt in overleg met de predikant een kinderlied uitgezocht.

Een andere taak van de werkgroep is het meehelpen voorbereiden van een kerkdienst. Met een dienst wordt een eredienst bedoeld, waarin de verkondiging plaatsvindt op een voor kinderen begrijpelijke wijze. Daarnaast kan een onderdeel van de liturgie, bijvoorbeeld wetslezing, geloofsbelijdenis en/of gebed worden afgestemd op de kinderen.


Een eredienst wordt meestal voorbereid door leden van de werkgroep, aangevuld met de ouderling van dienst. Na deze voorbereiding vindt overleg plaats met de predikant en worden de ideeën en suggesties op bruikbaarheid beoordeeld en eventueel opgenomen in de liturgie.
De verantwoordelijkheid voor de erediensten ligt bij de kerkenraad en is vastgelegd in de kerkorde. Het deel van de eredienst dat door de werkgroep wordt verzorgd, gebeurt steeds onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

 

terug