Onze Predikant Onze Predikant
ds. Douwe Wijmenga


Op 5 september 2021 werd ik verbonden aan de Gereformeerde Kerk Vollenhove. De start van een nieuwe periode als predikant, na Oldemarkt (GK 2010-2017) en Wommels-Hidaard (2017-2021). Tijdens de intrededienst noemde ik dat mijn leeftijd mijn schoenmaat begint in te halen; ik ben geboren in 1978. Sinds 2003 ben ik getrouwd met Alice Wijmenga-Klooster. We hebben twee zoons, Ruben (van 2004 en inmiddels op kamers) en Simeon (van 2007).
Ik wil me met hart en ziel inzetten voor deze gemeente. Tijdens de kerkdiensten hoop ik de vreugde van het geloof en de zegen van Gods wijze Bijbelse woorden te mogen delen met de kerkgangers en zo, in navolging van Jezus Christus, getuige te zijn van Gods liefde en trouw. In pastorale gesprekken zoek ik de verbinding tussen de levensverhalen van ons als mens en Gods beloften van trouw in mooie en moeilijke tijden. De rest van mijn werkuren (dinsdag, woensdag en vrijdag) vullen zich met zaken als catechese (What’s Up Teens Thuis), overleg en organisatie, en nog zoveel meer.
Naast het werk als predikant is er gelukkig nog tijd voor al die andere dingen die het leven rijk en gezegend maken. Op de donderdag ben ik als vrijwilliger actief op basisschool Het Kompas als leerkracht van de flexklas voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Verder mag ik graag piano spelen, lezen en wandelen met het gezin.
Graag ontmoet ik u en jullie allen: tijdens de diensten, bij huisbezoeken, andere activiteiten of zomaar ergens in Vollenhove.

E-mail: predikant@maria-kerk.nl
Tel. 06-58700301
Werkdagen: di-, wo-, vrijdag
terug