Zondag 6 jun 2021  om 10.00 uur
Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele
Kerkdienst via aanmelding of via de livestream op internet
Organist: Johan Tijssen

Heilig Avondmaal
Aanvraag voor bijwonen dienst via e-mail:
 aanvraag kerkbezoek
of tel.:   06-13660210
Voorganger:ds. J. A. Dekker, Lemele
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Johan Tijssen
Collecte: - Diaconie
(via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel  t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217)  
                - Onderhoud kerkgebouw
(via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151  of
   NL76 INGB 0000938679
)
 -Avondmaalcollecte: Serve India
(via bankoverschrijving  t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217  o.v.v. datum en doel:Serve India)  

Liturgie

terug