zondag 3 oktober 2021  om 10.00 uur
Kerkdienst met H. Avondmaal


Viering Heilig Avondmaal (zittende viering)
Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Johan Tijssen
Collecten: - Diaconie
    (in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel  t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217)  
                - Onderhoud kerkgebouw
( in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Avondmaalcollecte: St. ORA- Zending en hulpverlening 
(in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel  ORA  t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217)  

Liturgie

terug