Zondag 4 jul 2021  om 10.00 uur (en evt. 14.00 uur)
Kerkdienst (bijwonen via aanmelding of via livestream)

gevolgd door gemeentevergadering over het beroepen van de predikant die deze morgen voorgaat.
Voorganger:kandidaat predikant
Organist: Johan Tijssen
<<-- Klik voor info

Aanvraag voor bijwonen van dienst via e-mail:

 aanvraag kerkbezoek
of tel.:   06-13660210

Klik hier voor uitzending via de livestream

Collectes:  - Kerk
                  - Onderhoud kerkgebouw
(in de kerk of via bankoverschrijving o.v.v. datum en doel
beide t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
 NL34 RABO 0301821151  of
 NL76 INGB 0000938679
)

terug