"Van de schoonheid en de kerk" "Van de schoonheid en de kerk"
door ds. Henri Pap
4 en 18 oktober van19.45 - 21-15 uur
in Tilvoorde
terug