zondag 17 maart 2024 om 19.00 uur

Gezamenlijke What's up jeugddienst
Mariakerk


Voorganger: ds.Gert J. Röben, Vollenhove
Muziek:       Anne Kroeze en huisband
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collectes: -. Gezamenlijk jeugdwerk               
                  -Onderhoud kerkgebouw
(collecten in de kerk of via Scipio via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel
t.n.v.Geref. Kerk Vollenhove op
 NL34 RABO 0301821151  of  NL76 INGB 0000938679)
Liturgie

terug