zondag 18 juni 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst


Voorganger: Mevr. Ilse Swart
Organist:       Johan Bredewout
Klik hier voor uitzending via de livestream

CollectenKerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug