zondag 2 april 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst


Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Organist:       JohanTijssen
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecten: KIA 40 dagentijd
    (in de kerk, Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel  t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217)  
                - Onderhoud kerkgebouw
( in de kerk, Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug