zondag 26 februari 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst


Voorganger: ds.W. Kok, Emmeloord
Organist:       Jan Mark.v.d.Berg
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via Scipio of bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug