zondag 11 december 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst

Derde Adventszondag

Voorganger: ds. E. van Veen, Steenwijkerwold
Organist:      Anne Kroeze
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecten:   Diaconie
    (in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel  t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217)  
                - Onderhoud kerkgebouw
( in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug