zondag 2 oktober 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst

Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. J.M. Rohaan, Zwolle
Organist:       Johan Tijssen
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Kerk en Israel
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of  NL76 INGB 0000938679)
Avondmaalscollecte: 

(in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel  (Oekraïne) t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  NL 77 RABO 0127969217
Liturgie

terug