zondag 12 juni 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst


Voorganger: ds.Mevr. Reinders-de Haan, Zwolle
Organist:       Erik Hofstede
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: -Diaconie
(in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel (collecte 12 juni) t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217)
                - Onderhoud kerkgebouw
( in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug