zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Organist:   - Anne Kroeze
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Diaconie
(in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel (Diaconie) t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217

                - Avondmaalscollecte voor Stichting Gave 
(in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel (Stichting Gave) t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217

                - Onderhoud kerkgebouw
(in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug