vrijdag 24 december 2021 om 21.00 uur

Kerstnachtdienst (alleen online)

Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Johan Tijssen
Collecte: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug