zondag 12 december 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst

Derde Advent
Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Erik Hofstede met huisband
Collecte: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug