zondag 24 oktober 2021 om 10:00 uur

Gezamenlijke gewone dienst in de Grote Kerk


(What's up dienst in de Mariakerk)
Voorganger: kand P.J.Lok, St Jansklooster-
Organist: dhr. J. Bredewout
Collectes: Plaatselijk jeugdwerk, instandhouding van de eredienst, energiekosten

terug