zondag 26 september 2021  om 10.00 uur
Kerkdienst


Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Anne Kroeze
Collecte: - Zending (Kerk in Actie)
(in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel (Zending)  t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove  
    NL34 RABO 0301821151 of
    NL76 INGB 0000938679
)  
                - Onderhoud kerkgebouw
( in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug