zo 9 feb 2020  om 10:00
Voorganger: Ds. P. Both, Harderwijk
Ochtenddienst

Heilig Avondmaal (lopende viering)
Voorganger:      Ds. P. Both, Harderwijk

Collecte HA:    Voedselbank
Collecte:           Werelddiaconaat ( kerk in actie)
Deurcollecte:   Onderhoud Mariakerk

terug