Archief beroepingscommissie Archief beroepingscommissie

Kerkportaal 6

Vanuit de beroepingscommissie

Het is alweer begin september. De tijd vliegt. Aan mij de eer deze keer een update in het Kerkportaal te geven over de activiteiten van de beroepingscommissie. En dat waren er best wat. Er is druk vergaderd,profielen en brieven zijn doorgespit. Het was even volhouden want geschikte kandidaten liggen niet voor het oprapen. Er zijn diensten bezocht en er is goed geluisterd. Diverse gesprekken zijn gevoerd. Soms klikt het niet, maar dan ineens wel. En heel erg goed ook. We hebben dus mooi nieuws. We zijn namelijk erg blij en verheugd u te kunnen melden dat we een advies aan de kerkenraad hebben uitgebracht over het beroepen van een kandidaat. Onze inspanningen en het werk van de Geest hebben vruchten afgeworpen. In week 35 heeft het tweede gesprek plaatsgevonden en de goede intenties zijn overduidelijk wederzijds. Op het moment van schrijven kan ik hier helaas niet meer over melden dan dat u en jullie van de kerkenraad binnenkort meer informatie krijgen over het verdere verloop van de procedure. We houden het dus nog even spannend. En ik dus kort.

met vriendelijke groet, Roald Rook

 
Archief beroepingscommissie Archief beroepingscommissie

Kerkportaal 5

Vanuit de beroepingscommissie.
Hierbij een 5de verslag vanuit de beroepingscommissie. Zo tussen de wedstrijden van het EK en de vakanties door, gaat het beroepingswerk gewoon door. De eerste lijst die we van het mobiliteitsbureau kregen was helaas nog niet helemaal zoals we gehoopt hadden. Je hoopt dat je kunt kiezen uit meerdere goede en geschikte predikanten. Maar in werkelijkheid is het best moeilijk om iemand te vinden voor maar 60 % die toch in ons midden wil wonen. Deeltijd predikanten hebben er vaak een baan naast of hebben een echtgenoot/echtgenote die in een naburige plaats werkt. Dat maakt het lastig. Op ons verzoek heeft het mobiliteitsbureau nog een nieuwe lijst gemaakt. Ze kijken daarbij naar onze wensen, zoals beschreven in onze profielschets, en proberen daar geschikte predikanten bij te vinden. De eerste lijst bevatte helaas nog een groot aantal predikanten die meer of minder wilden werken. Aan een klein verschil is misschien nog wel iets te doen, maar 40 % of 100 % is helaas niet geschikt. Hopelijk levert de tweede lijst wel wat op. Verder komt er binnenkort een advertentie in de kerkbode. We zijn erg benieuwd wat dat zal opleveren. Ondertussen zijn nog steeds alle mogelijke namen welkom. Dus als u bij familie of kennissen enthousiaste verhalen hoort over een predikant, dan horen we dat graag.


Namens de beroepingscommissie,
Peter Nijhuis
 

 
Archief beroepingscommissie Archief beroepingscommissie
 
Archief beroepingscommissie Archief beroepingscommissie

 

 

lees meer »
 
Archief beroepingscommissie Archief beroepingscommissie

Kerkportaal 4

Hierbij ons 4e verslag om u, als gemeenteleden, op de hoogte te houden van de bezigheden binnen de beroepingscommissie.Ín ons vorig verslag heeft u kunnen lezen dat we via het mobiliteitsbureau en vanuit de gemeente namen van predikanten/proponenten hebben ontvangen. Hoe nu verder? Staat een predikant/proponent open voor een eventueel eerste contact om te kijken of er raakvlakken zijn en waar een goed gevoel bij is zodat we daar verder mee aan de slag zouden willen gaan? Daarom hebben we als beroepingscommissie ervoor gekozen om deze vraag eerst voor te leggen. Want er kunnen natuurlijk(praktische) redenen zijn voor iemand om zich niet beroepbaar te stellen. Als dit van te voren bij ons bekend is, dan geeft dit uiteraard al veel duidelijkheid. Door deze vraag van te voren te stellen hebben we helaas een aantal namen moeten schrappen. Omdat nu de namenlijst ingekort is zal in de komende uitgave van het blad Kerkinformatie ook een advertentie geplaatst worden; wie weet komen er dan nog een aantal namen bij. Met de namen die zijn blijven staan gaan we verder kijken naar raakvlakken e.d. In een volgend verslag ongetwijfeld meer over hoe we dit gaan doen. Waar letten we op? Hoe gaan we luisteren?

 
Archief beroepingscommissie Archief beroepingscommissie

Kerkportaal 3

Als beroepingscommissie houden we u op de hoogte van de activiteiten. Dit is ons derde verslag. De profielschets is naar het mobiliteitsbureau gegaan en daarop hebben we namen van predikanten ontvangen, tevens zijn er namen van predikanten via gemeenteleden binnengekomen. Nu is het de taak om te zoeken en te kijken welke predikant bij ons past. We hebben namen van predikanten gekregen, maar het lijkt ons als commissie ook goed om een advertentie te plaatsen in het blad Kerkinformatie. We bereiden ons nu voor op een manier, welke ons gaat helpen om ons te kunnen verdiepen in de predikanten. Het is een zaak van lezen, zien, horen, luisteren........Hoe gaan we dan kijken en luisteren? Ik hoor zoveel, maar wat zie ik dan? Iedereen doet dat op zijn eigen manier.

Wie is er goed genoeg.......

 
Archief beroepingscommissie Archief beroepingscommissie

Kerkportaal 2

 

Vanuit de beroepingscommissie
Onze zoektocht naar een nieuwe dominee is er één van flink vergaderen. Vergaderen over deze gemeente, over de weg die we zijn ingeslagen en over de eigenschappen en kwaliteiten die we zoeken in een dominee.
De afgelopen tijd hebben we samen alle ins en outs van onze kerkgemeente en Vollenhove op een rijtje gezet en verwoord in een situatieschets. Daarnaast hebben we een heel mooie, duidelijke profielschets opgesteld. Hierin staat wat we van een nieuwe dominee verwachten.
Inmiddels zijn zowel de situatie- als de profielschets met enthousiasme ontvangen en goedgekeurd door de kerkenraad.
Onze scriba heeft de profielschets opgestuurd naar het mobiliteitsbureau van de PKN.
Als beroepingscommissie wachten wij nu op namen van predikanten die door zowel gemeenteleden worden aangedragen als door het mobiliteitsbureau. In de tussentijd zullen we niet stil zitten: we zullen nu vergaderen over ‘hoe nu verder’. We bespreken met elkaar het vervolg van onze zoektocht, zodat we goed voorbereid in gesprek kunnen gaan met mogelijk nieuwe dominees.

Wij zullen u in elk Kerkportaal op de hoogte blijven houden van onze vorderingen.

 
Archief beroepingscommissie Archief beroepingscommissie

Kerkportaal 1

 

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie voor het beroepen van een nieuwe proponent of dominee is op 13 maart j.l. geïnstalleerd door de kerkenraad.
De commissie is vol enthousiasme aan de slag gegaan en heeft als eerste de  volgende functies vastgesteld:
Voorzitter en woordvoerder:  Jenny Boersma
Secretaris                         :  Guus Nijhuis
Waarnemer bij afwezigheid voorzitter of secretaris: Peter Nijhuis.

De volgende gemeenteleden hebben zitting in de beroepingscommissie:
Jenny Boersma, Sylvia van Dijken Lammie Dikken, Esther Haasjes, Marijke Jansen, Gera Laarman, Guus Nijhuis, Peter Nijhuis, Roald Rook en Steven Winters.
De beroepingscommissie van de Gereformeerde Kerk te Vollenhove (BCGK) heeft de volgende opdracht van de kerkenraad meegekregen:
“De kerkenraad geeft de BCGK de opdracht om te zoeken naar een proponent of dominee (m/v), die goed zou passen in onze gemeente, daarbij uitgaand van onze doelstelling hoe wij kerk willen zijn, zoals verwoord in ons beleidsplan en ook vermeld staat op de site van onze kerk: …als gemeente Gods liefde vorm geven door een gastvrije, wervende en dienende gemeente te zijn…
Beoogde persoon dient zoveel als mogelijk te voldoen aan de opgestelde profielschets van de te proponent of predikant, in een deeltijdbetrekking van 60% en moet bereid zijn in onze pastorie te gaan wonen.”
De BCGK is als eerste aan de slag gegaan om de bestaande profielschets en de situatieschets van onze kerk aan te passen aan de actuele wensen en de actuele situatie.
De BCGK zal u regelmatig op de hoogte houden van haar activiteiten met dien verstande dat de commissie geheimhouding heeft waar het over personen gaat.
Wilt u iets kwijt aan de commissie dan kan dat via de e-mail:
  
De commissie hoopt u te dienen met een slagvaardig, maar ook zorgvuldig beleid.