Beroepingscommissie Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is op 13 maart 2012 geïnstalleerd door de kerkenraad. De commissie is vol enthousiasme aan de slag gegaan en heeft als eerste de volgende functies vastgesteld:

Voorzitter en woordvoerder: Jenny Boersma

Secretaris:                          Guus Nijhuis

Algemeen waarnemend:       Peter Nijhuis

De kerkenraad heeft geprobeerd een zo goed mogelijke afspiegeling van de gemeenteleden in de beroepingscommissie te krijgen. De volgende gemeenteleden zitten in de beroepingscommissie:

Jenny Boersma, Sylvia van Dijken, Lammie Dikken, Esther Haasjes, Marijke Jansen, Gera Laarman, Guus Nijhuis, Peter Nijhuis, Roald Rook en Steven Winters

Wilt u iets kwijt aan de commissie dan kan dat via de e-mail:

terug