Chr. Gem. Koor "De Zeeklank" Chr. Gem. Koor "De Zeeklank"
zingt in het Openluchtspektakel Vollenhove
op zondag 30 juni om 14.00 uur
in de tuinen van Marxveld.

terug