17/18+ jongeren 17/18+ jongerenVraag aan jongeren!

Het groepje jongeren dat met de 17/18+ catechese bij de dominee meedoet, is de afgelopen jaren te klein geworden om nog op dezelfde manier (een keer per maand op de zondag) te blijven doen. Dat is jammer. Maar misschien is er wel animo om minder vaak, incidenteel, iets samen te doen?

Dus, als je over het geloof wilt nadenken/praten, soms in de vorm van een gespreksavond, of een keer naar een optreden van bijv. Sela wilt. Laat het dan even weten, stuur een berichtje aan mij (06-53203778). Dan kijk ik hoe groot de groep is en wat we kunnen afspreken.

Groeten, Marijn

terug